Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za świadczone przez nas usługi prawne jest z każdym klientem ustalane indywidualnie, zależy ono między innymi od zakresu świadczonych usług i poziomu skomplikowania, formy współpracy wybranej przez klienta, wartości przedmiotu sporu, wymaganego nakładu pracy.

pisanie czarnym długopisem

Oferujemy Państwu formy rozliczenia:

 

Wynagrodzenie ryczałtowe

To wynagrodzenie, które sprawdza się szczególnie przy długookresowej współpracy z podmiotami gospodarczymi, które potrzebują stałej obsługi prawnej.

 

Wynagrodzenie za sukces

Wynagrodzenie za sukces, to forma rozliczenia, która jest uzależniona od pozytywnego wyniku osiągniętego w konkretnej sprawie. Jest to dodatkowe wynagrodzenie na rzecz kancelarii.

 

Wynagrodzenie godzinowe

Wynagrodzenie godzinowe, to kolejna forma rozliczenia stosowana w naszej kancelarii. Jest ono określane w oparciu o rzeczywisty czas pracy i ustalona z klientem stawkę godzinową. Należne wynagrodzenie jest określane na podstawie czasu pracy spędzonego efektywnie nad realizacją danego zlecenia. Klienci otrzymują na bieżąco informację o wykonanych na ich rzecz usługach wraz z rozliczeniem czasu pracy poświęconego na wykonanie powierzonych zadań.

 

Wynagrodzenie za porady prawne

Wynagrodzenie za porady prawne, jest to forma wynagrodzenia ustalana indywidualnie, koszt jednorazowej porady prawnej zależy od czasu jej trwania i stopnia skomplikowania, jest to kwota mieszcząca się w przedziale od 100 zł do 300 zł.

 

Wynagrodzenie za porady prawne online

Wynagrodzenie za porady prawne online jest płatne na podstawie stawek za porady prawne udzielone w siedzibie Kancelarii (od 100 zł do 300 zł), są one płatne z góry na rachunek bankowy Kancelarii.

 

Wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej

Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie sprawy sądowej ustalana jest przez Kancelarię z uwzględnieniem stawek wynikających z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz.U.2015 poz. 1804).

 

Wynagrodzenie na rzecz Kancelarii nie obejmuje kosztów, które są ponoszone w związku z prowadzeniem sprawy, m.in. kosztów opłat sądowych, opłat pocztowych, kosztów sporządzenia opinii biegłych, które pokrywane są przez Klienta.